Støttemedlemskap i Falk Horten Håndball

 

Har du et blått hjerte?

Vi tilbyr støttemedlemskap til alle som ønsker å bidra til Falk Horten Håndball. Medlemskontingenten går i sin helhet til Falk Horten Håndball, til drift av håndball tilbudet for barn og ungdom.

Støttemedlemskapet koster kr 400 per år.

Ønsker du å tegne et støttemedlemskap, send en e-post til okonomi@falk-handball.no eller send SMS til 905 30 588.

Vi driver klubben vår først og fremst på frivilligarbeid og dugnadsinnsats. Våre frivillige, foresatte og spillere jobber i overkant av 5.000 dugnadstimer per sesong. Vi leverer dugnadsarbeid til mange arrangører av kulturelle aktiviteter i Horten. For å nevne noen av de store dugnadene, kan vi trekke frem Verven-festivalen, Fyrverkerikonserten, Jul på KJV og mange, mange flere. Alle klubbens spillere bidrar – fra de minste til våre profesjonelle seniorspillere, noe vi er meget stolt av.

Vi ønsker å gi et så godt tilbud som over hode mulig til våre små og store spillere, men det er krevende – spesielt økonomisk. Derfor har Falk inngått og inngår stadig nye samarbeidsavtaler med både lokale og nasjonale bedrifter. Dette er avtaler som gir klubben økonomiske bidrag, i forhold til hvor mange som benytter seg av dem. Vi ønsker å informere om avtalene og invitere deg til å benytte disse – slik at du gjennom dette bidrar til inntekter til klubben.

Under medlemsavtale og rabatter kan du se avtaler vi har inngått, som gir både deg og klubben mulighet til økonomisk gevinst