Sportsklubben Falk

Sportsklubben Falk ble etablert i 1917, og er en av Horten kommunes største idrettsklubber for barn, ungdom og unge voksene. Falk Horten Håndball har i overkant av 400 medlemmer og gir et håndballsportslig tilbud til alle aldre, både for jenter og gutter.  

 

Vi har et stort aldersspenn på våre spillere. De yngste er 6 år – Nøsteball, og våre eldste spillere er over 50 år, på vårt Herrelag i 3.divisjon. Klubben har stort fokus på at vi skal være en bredde klubb, samtidig har vi også fokus på å ha et tilbud til de som vil satse. Falk Horten Håndball har i årets sesong et Herrelag i 1. divisjon og et Damelag i 3. divisjon. Mange av våre spillere er også tatt ut på både aldersbestemte landslag og sone-lag. Vi samarbeider også med Borre håndballklubb på flere av våre juniorlag, og vi drifter også et All Sport-lag, et tilbud som retter seg mot barn, unge og unge voksne med en funksjonsnedsettelse. 

 

Vi driver klubben vår først og fremst på frivillig arbeid og dugnadsinnsats. Våre frivillige, foresatte og spillere jobber i overkant av 5.000 dugnadstimer per sesong. Vi leverer dugnadsarbeid til mange arrangører av kulturelle aktiviteter i Horten. For å nevne noen av de store dugnadene, kan vi trekke frem Verven-festivalen, Fyrverkerikonserten, Jul på KJV og mange, mange flere. Alle klubbens spillere bidrar – fra de minste til våre profesjonelle seniorspillere, noe vi er meget stolt av. 

 

Falk Horten Håndball baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett: Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 


Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Falk Horten Håndball tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli. 

Falk Horten Håndball sine verdier: Felleskap, Ambisjoner, Lidenskap og Klima 

Verdiene skal hjelpe oss til:

  • å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre
  • å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
  • å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
  • å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger
  • å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet

 

Falk Horten Håndball sin visjon: Gøy sammen! 

Dette er drømmen vår og et bilde av den fremtiden vi ønsker for klubben.